Team Supporter

Toolbox - Ballonnenspel

Aantal personen

Maximaal 35 personen

Tijdsbesteding

20 minuten

Wat heb je nodig?

Een grote ruimte, 50 ballonnen, een flipover, een stift, een stopwatch of een timer op je telefoon.

Dit spel brengt de voordelen van werken als een team in kaart. Het maakt inzichtelijk wat het verschil is tussen een groep en een team.

Doel

Verhogen van de teambinding.

Uitvoering

 1. Leg opdracht 1 uit: Iedereen krijgt 3 ballonnen, deze moeten opgeblazen worden en de ballonnen moeten hoog gehouden worden gedurende 30 seconden. Je mag enkel je eigen ballonnen raken. Let op: je mag de ballonnen niet in je handen houden, je mag de ballonnen niet tegen iets of iemand anders houden en je mag de ballonnen niet van de grond rapen.
 2. Geef iedereen 3 ballonnen.
 3. Zet de timer klaar op 30 seconden en geef het startsignaal
 4. Bij het aflopen van de timer: tel het aantal ballonnen dat in de lucht is en schrijf dit op de flipover
 5. Leg opdracht 2 uit: Dit gaan we nog eens doen. Enige verschil: je mag zowel je eigen ballonnen als de ballonnen van anderen hooghouden.
 6. Herhaal stappen 2-4.
 7. Leg opdracht 3 uit: Ook deze opdracht gaan we herhalen. Enige verschil: jullie krijgen 5 minuten om samen een plan te bedenken om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk ballonnen hoog worden gehouden.
 8. Herhaal stappen 2-4.
 9. Evaluatie. Wat hebben we hiervan geleerd?

Tips

 • Vraag tijdens de evaluatie wanneer in de werksituatie teamleden ervaren dat ze onderdeel uitmaken van een team en niet van een groep.
 • Maak de vertaling van de geleerde lessen naar de werksituatie. Vraag teamleden tips.

Let op

Wanneer je merkt dat teamleden weerstand hebben bij het verhogen van de teambinding, ga dan na wat maakt dat ze hierin niet willen investeren. Check ook of er voldoende veiligheid en probeer een van de werkvormen hiervan.

Wanneer zet je welke werkvorm in?

Hoewel het ook gewoon heel leuk kan zijn om met je team deze werkvorm uit te voeren is het natuurlijk het effectiefst om een werkvorm te gebruiken die aansluit bij de behoefte van het team. Dit is maar één van de vele werkvormen die er zijn.
Team Supporter helpt bij het bepalen van het niveau en behoefte van teams. Het geeft daarmee meer hulp bij het bepalen van de beste benaderingen voor een team en heeft meer dan 150 tips en werkvormen om te team te laten groeien. Wil je eens uitproberen hoe een scan van team Supporter er uit ziet?