Team Supporter

Thieu Smeets, Directeur Publieke Gezondheid a.i. & directeur Ambulancezorg (RAV), vertelt over hoe GGD Brabant-Zuidoost door zelforganisatie op weg ging naar gezondheidswinst.

De ambitie

Wij willen gelijke gezondheidskansen bieden voor iedere inwoner, met extra aandacht voor de meest kwetsbaren. Om dit te realiseren hebben wij ervoor gekozen om zelforganiserende teams te ontwikkelen binnen de organisatie. Bij GGD Brabant-Zuidoost wordt verwacht dat medewerkers in zelforganiserende teams meer ruimte krijgen om een maatschappelijke impact te hebben en dat ze door nauwe samenwerking een positievere invloed zullen hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Een essentieel beginsel in ons proces van zelforganisatie is dat de rol van de manager behouden blijft.
Datum: februari 2024
Klant: GGD Brabant Zuidoost
Locatie: Eindhoven
Website: https://www.ggdbzo.nl/

De oplossing

Om de samenwerking tussen medewerkers in teams te verbeteren, hebben wij het meetinstrument Team Supporter ingezet. Dit instrument (een teamscan) helpt de fase van teamontwikkeling en de mate van zelforganisatie gedurende meerdere jaren te volgen. Het meetinstrument, dat in eerste instantie is gebruikt als nulmeting in al onze 55 teams, evalueert de mate van zelforganisatie en teamontwikkeling aan de hand van 7 thema’s (zowel in de boven-als onderstroom). Het is gebaseerd op modellen zoals de piramide van Lencioni en de teamontwikkelingsfasen van Tuckman, Wales en Remmerswaal.

Op basis van de resultaten kunnen teams zien of ze zich in de beginfase, groeifase, volwassenheidsfase of professionele zelforganisatiefase bevinden. Het biedt ook inzicht in sterke punten en ontwikkelingsgebieden op zowel team- als organisatieniveau. Door de ontwikkelingen binnen de teams voortdurend te meten en hier regelmatig met de teams over te praten, biedt dit een waardevolle bijdrage aan onze organisatie.

Er wordt elke zes maanden gemeten om de groei binnen de organisatie te volgen en te identificeren op welke gebieden verdere ontwikkeling of ondersteuning nodig is.

Het resultaat

Momenteel zijn we bezig met de derde meting en zien we dat meerdere teams zijn gevorderd van fase 2 (groeifase) naar fase 3 (volwassenheidsfase), waarbij we ook de specifieke gebieden van groei identificeren en deze successen delen.

Het inzicht dat we nodig hadden voor onze organisatie!

Wij zijn erg enthousiast over deze ondersteunende tool en raden deze zeker aan bij het borgen van ingezette verandertrajecten. Meten is immers weten!
Thieu Smeets
Directeur GGD Brabant-Zuidoost

Leiderschap

De beste Teamontwikkeling gaat hand in hand met Leiderschapsontwikkeling. De GGD heeft dit dan ook direct samen opgepakt. Kijk hier hoe Use Your Talents dit programma heeft vormgegeven.