Team Supporter

OKR voor je team, is dat echt nodig?

In de wereld van bedrijfsmanagement en teamontwikkeling is er een benadering die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen: OKR, oftewel Objectives and Key Results. Maar wat houdt deze methodologie eigenlijk in en is het echt nodig voor jouw team?

Terwijl organisaties streven naar meer efficiëntie, betere prestaties en grotere betrokkenheid van hun teams, rijst de vraag of het gebruik van OKRs de sleutel kan zijn tot het bereiken van deze doelstellingen. Sommigen beschouwen OKRs als de ultieme tool voor het stellen en meten van doelen, terwijl anderen sceptisch blijven en zich afvragen of het niet gewoon een andere managementhype is die snel zal vervagen.

In deze blog gaan we dieper in op de wereld van OKRs: wat zijn ze, hoe werken ze en vooral, waarom zouden ze belangrijk kunnen zijn voor jouw team? We zullen kijken naar de voordelen van het implementeren van OKRs, maar ook de mogelijke valkuilen en uitdagingen waar teams mee te maken kunnen krijgen.

Dus, als je wilt ontdekken of OKRs echt de moeite waard zijn voor jouw team en hoe je ze effectief kunt implementeren, lees dan verder terwijl we deze boeiende en invloedrijke managementmethodologie verkennen.

Allereerst: Wat is OKR?

OKR staat voor Objectives and Key Results, een methodologie voor het stellen en meten van doelen binnen organisaties. Net als binnen vele methoden, bestaan er meerdere manieren om deze methode toe te passen. De 4 meest voorkomende manieren zijn:

Traditionele OKR-methode:
Hierbij stelt een organisatie of team doelstellingen (objectives) vast die ambitieus, meetbaar en tijdsgebonden zijn. Deze doelstellingen worden vervolgens gekoppeld aan specifieke meetbare resultaten (key results) die het succes ervan aangeven.

Voordelen:

 • Duidelijke focus: Het benoemen van specifieke doelstellingen en meetbare resultaten helpt bij het richten van de inspanningen van het team.
 • Transparantie: Het delen van OKRs met het hele team zorgt voor transparantie en alignment.

Nadelen:

 • Rigide structuur: Sommige teams kunnen de formele structuur van OKRs als beperkend ervaren.
 • Focus op kwantiteit: Het risico bestaat dat teams zich te veel richten op het behalen van de meetbare resultaten zonder de kwaliteit in acht te nemen

Agile OKR-methode:
Deze methode integreert OKRs binnen een Agile-framework, waarbij doelstellingen en resultaten regelmatig worden herzien en aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden.

Voordelen:

 • Flexibiliteit: Door OKRs in een Agile context te gebruiken, kunnen teams snel reageren op veranderingen en nieuwe prioriteiten stellen.
 • Continue verbetering: Regelmatige herziening van OKRs bevordert een cultuur van continue verbetering.

Nadelen:

 • Mogelijk gebrek aan focus: Te veel aanpassingen kunnen leiden tot een gebrek aan focus en richting.
 • Risico op verwarring: Als OKRs te vaak worden gewijzigd, kan dit leiden tot verwarring binnen het team over de prioriteiten.

Bottom-up OKR-methode:
In deze benadering worden OKRs niet alleen top-down vastgesteld, maar worden teams ook aangemoedigd om hun eigen doelstellingen te formuleren op basis van hun expertise en inzichten.

Voordelen:

 • Betere betrokkenheid: Het betrekken van teams bij het opstellen van OKRs vergroot hun betrokkenheid en motivatie.
 • Meer diverse doelstellingen: Teams kunnen unieke perspectieven bieden en doelstellingen stellen die mogelijk over het hoofd worden gezien op hogere niveaus.

Nadelen:

 • Gebrek aan consistentie: Bottom-up OKRs kunnen leiden tot een gebrek aan consistentie en alignment tussen verschillende teams.
 • Mogelijk gebrek aan focus: Zonder voldoende coördinatie kunnen teams hun eigen doelen nastreven die niet noodzakelijk bijdragen aan de overkoepelende strategie.

LEAN OKR-methode:
Deze methode richt zich op het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van waardecreatie door zich te concentreren op slechts enkele cruciale doelstellingen en resultaten.

Voordelen:

 • Maximale impact: Door zich te concentreren op slechts een paar belangrijke doelstellingen, kunnen teams hun energie en middelen richten op wat er echt toe doet.
 • Eenvoud: De Lean OKR-methode is vaak eenvoudiger te begrijpen en uit te voeren dan uitgebreide OKR-plannen.

Nadelen:

 • Risico op onderbelichting: Het beperken van het aantal doelstellingen kan ertoe leiden dat sommige belangrijke aspecten worden verwaarloosd.
 • Moeilijkheden bij prioritering: Het selecteren van de meest cruciale doelstellingen kan moeilijk zijn en tot discussie leiden binnen het team.

Kortom:

Elke OKR-methode heeft zijn eigen voor- en nadelen, en de beste keuze hangt af van de specifieke behoeften en context van een organisatie of team.

Wat zijn de voor en nadelen van van een team dat wel of niet gebruik maakt van een OKR Methode?

Werken met een OKR methode heeft, zoals gezegd zijn voor en nadelen. Laten we eens kijken wat de belangrijkste gevoelens zijn die leven in een team dat met en zonder een OKR Methode werkt.

Team Met OKR

Positieve geluiden

Het is geweldig om eindelijk duidelijke doelen te hebben waar we naartoe kunnen werken. Het geeft ons een gevoel van richting en doelgerichtheid.
Sarah
Marketingmedewerker
Ik vind het fijn om te weten dat onze inspanningen bijdragen aan de overkoepelende doelstellingen van het team en de organisatie. Het geeft me een gevoel van betrokkenheid en trots.
Anna
Projectmanager
Met OKRs hebben we een veel beter beeld van onze voortgang en prestaties. Het is motiverend om te zien hoe ver we zijn gekomen en wat we nog moeten doen om onze doelen te bereiken.
Tom
Softwareontwikkelaar

Negatieve geluiden

Soms voelt het alsof we te veel tijd besteden aan het opstellen en bijwerken van onze OKRs, waardoor we minder tijd overhouden voor daadwerkelijke uitvoering.
Emily
Marketingmedewerker
Het kan ontmoedigend zijn als we merken dat we onze OKRs niet halen, zelfs na al onze inspanningen. Het voelt alsof we vastlopen.

David
Softwareontwikkelaar
Soms voel ik me beperkt door onze OKRs en het gevoel dat ik me moet houden aan vooraf vastgestelde doelen, zelfs als de omstandigheden veranderen.

Jessica
Projectmanager

Team Zonder OKR

Positieve geluiden

Ik waardeer de flexibiliteit en vrijheid die we hebben om onze eigen doelen te stellen en ons werk op onze eigen manier te doen.
Laura
Marketingmedewerker
Zonder OKRs voelt het alsof we meer ruimte hebben om creatief te zijn en nieuwe ideeën uit te proberen zonder ons te beperken tot vooraf vastgestelde doelen.
Kevin
Softwareontwikkelaar
Ik geniet van de autonomie die we hebben om onze prioriteiten aan te passen aan de behoeften van het moment en ons aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Sophie
Projectmanager

Negatieve geluiden

Ik voel me constant overweldigd door de hoeveelheid werk die op mijn bord ligt. Zonder duidelijke doelstellingen is het moeilijk om prioriteiten te stellen.
Linda
Marketingmedewerker
Het lijkt alsof we allemaal in verschillende richtingen rennen, zonder te weten waar we naartoe gaan. Er is geen samenhang of strategie.
Joris
Softwareontwikkelaar
Het gebrek aan transparantie over wat er van ons wordt verwacht, frustreert me enorm. Ik heb het gevoel dat ik mijn tijd verspil aan taken die er uiteindelijk niet toe doen.
Alex
Verkoopmedewerker

Tja, wat nu?

Er zijn veel positieve invloeden die OKR kan hebben binnen een team. Zolang er rekening gehouden wordt met de mogelijk frustraties die het soms kan opleveren. Een team zonder duidelijke doelen kan nooit ‘echt’ functioneren als een team, maar een team met een rigide doel, heeft de kans om enthousiast met zijn allen van een klif te lopen…

Vanuit Team Supporter adviseren we dus wel om doelen en resultaat afspraken te maken met je team en organisatie. Deze moeten wel flexibel genoeg zijn om te kunnen aanpassen als het nodig is en continue te worden geëvalueerd en geijkt.

Als je nog niet eerder met een OKR methode hebt gewerkt als team hebben we nog een aantal adviezen voor je: 

Onderzoek en educatie: Moedig het team aan om grondig onderzoek te doen naar OKRs en om meer te leren over de potentiële voordelen en uitdagingen ervan. Dit kan onder meer het lezen van boeken, het bekijken van online cursussen en het raadplegen van experts op het gebied van OKRs omvatten.

Pilotprogramma: Overweeg om een pilotprogramma op te zetten waarbij het team OKRs uitprobeert op een beperkte schaal, bijvoorbeeld voor een specifiek project of voor een bepaalde periode. Dit stelt het team in staat om de effectiviteit van OKRs te ervaren zonder zich meteen volledig te committeren.

Transparante communicatie: Moedig open communicatie aan binnen het team om eventuele zorgen of twijfels over OKRs te bespreken. Luister naar de feedback van teamleden en neem hun zorgen serieus.

Training en ondersteuning: Bied training en ondersteuning aan het team om hen te helpen de nodige vaardigheden en kennis op te bouwen om effectief met OKRs te werken. Dit kan onder meer workshops, coaching en mentoring omvatten.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Benadruk het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen bij het werken met OKRs. OKRs moeten geen rigide harnas zijn, maar eerder een hulpmiddel om het team te helpen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en prioriteiten.

Regelmatige evaluatie: Moedig het team aan om regelmatig de voortgang en effectiviteit van OKRs te evalueren en te bespreken. Dit stelt het team in staat om eventuele problemen of uitdagingen snel aan te pakken en het OKR-proces indien nodig aan te passen.

Wees geduldig: Wees geduldig en realistisch over de tijd die nodig is om aan de OKR-methode te wennen en om de volledige voordelen ervan te realiseren. Verandering kost tijd en het kan even duren voordat het team volledig vertrouwd is met OKRs.

Door deze adviezen in overweging te nemen, kan het team beter beslissen of het werken met een OKR-methode de juiste keuze is voor hun situatie en doelstellingen.

Doelen zijn belangrijk, niet heilig

Hoewel het hebben van relevante en gezamenlijke doelen heel belangrijk zijn, zijn er nog vele andere factoren die invloed hebben op de efficiëntie van teams. 
Team Supporter helpt bij het bepalen van het niveau en behoefte van teams. Het geeft daarmee meer hulp bij het bepalen van de beste benaderingen voor een team . Wil je eens uitproberen hoe een scan van team Supporter er uit ziet?

Definitie:

OKR betekenis:

OKR, of Objectives and Key Results, is een methode voor het stellen van doelen die organisaties en teams helpt om focus, transparantie en meetbare resultaten te bereiken.