Team Supporter

Eigenaarschap, de essentiële bouwsteen.

Onlangs kwam ik in contact met een team vol talenten en ideeën, maar bleven inspanningen vaak steken in een cyclus van stagnatie en frustratie. Omdat er geen duidelijkheid was over wie verantwoordelijk was voor welke taken, werden beslissingen uitgesteld of genomen door degenen die het hards riepen. Daarnaast zorgde micromanagement vanuit de teamleider voor een verstikkende sfeer van wantrouwen en onvrede.

Ondanks hun talent en goede bedoelingen leek het team vast te zitten in een neerwaartse spiraal van miscommunicatie en gebrek aan richting. Het ontbrak hen aan een gevoel van eigenaarschap, waardoor hun potentieel niet volledig benut werd en hun resultaten achterbleven bij de verwachtingen.

In elk succesvol team is eigenaarschap een essentiële bouwsteen. Het gaat niet alleen om het uitvoeren van taken, maar echt om het voelen van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het gezamenlijke doel. Eigenaarschap is de drijvende kracht achter innovatie, effectiviteit en betrokkenheid binnen teams. Laten we eens dieper ingaan op wat eigenaarschap precies betekent, waarom het zo belangrijk is, welke fouten teamleiders vaak maken en enkele praktische tips om het eigenaarschap te vergroten.

Allereerst: Wat is eigenaarschap in teams?

Eigenaarschap in teams verwijst naar het gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en toewijding van elk teamlid aan het gezamenlijke doel en succes van het team. Het gaat niet alleen om het voltooien van taken, maar om het actief bijdragen aan het succes van het team door initiatief te tonen, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten.

Waarom is eigenaarschap zo belangrijk?

 1. Betere prestaties: Teamleden die een gevoel van eigenaarschap hebben, zijn gemotiveerder en betrokken bij hun werk, wat leidt tot betere prestaties en resultaten voor het team.
 2. Innovatie: Eigenaarschap moedigt creativiteit en innovatie aan, omdat teamleden zich vrij voelen om nieuwe ideeën te delen en risico’s te nemen.
 3. Verhoogde betrokkenheid: Wanneer teamleden zich eigenaar voelen van hun werk, voelen ze zich ook meer betrokken bij het team en zijn ze bereid om extra inspanningen te leveren om succes te behalen.
 4. Effectieve samenwerking: Eigenaarschap bevordert een cultuur van vertrouwen en samenwerking, waarbij teamleden zich ondersteund voelen en elkaar aanmoedigen om te excelleren.

Redenen genoeg dus om te achterhalen wat je zou kunnen doen als team en als teamleider om eigenaarschap te vergroten.

Meest gemaakte fouten door teamleiders

 1. Micromanagement: Het constant controleren en beheren van taken kan het gevoel van eigenaarschap ondermijnen, omdat teamleden het gevoel hebben dat ze niet het vertrouwen krijgen om zelfstandig te handelen.
 2. Gebrek aan duidelijke verwachtingen: Als teamleiders niet duidelijk communiceren over de verwachtingen en doelstellingen van het team, kunnen teamleden zich verloren voelen en niet weten hoe ze bij kunnen dragen.
 3. Geen ruimte voor autonomie: Het ontbreken van ruimte voor creativiteit en autonomie kan het gevoel van eigenaarschap verminderen, omdat teamleden het gevoel hebben dat ze alleen maar taken uitvoeren volgens voorgekauwde instructies.
 4. Gebrek aan erkenning: Het niet erkennen en belonen van de bijdragen van teamleden kan demotiverend werken en het gevoel van eigenaarschap ondermijnen.

Maar wat moet je dan wel doen als teamleider om eigenaarschap te vergroten?

Praktische tips om eigenaarschap te vergroten

 1. Stel duidelijke doelen en verwachtingen: Communiceer heldere doelen en verwachtingen, zodat teamleden weten wat er van hen wordt verwacht en waar ze naartoe werken (bijvoorbeeld doormiddel van OKR’s).
 2. Geef autonomie: Geef teamleden de vrijheid om beslissingen te nemen en hun werk op hun eigen manier uit te voeren, zolang het binnen de gestelde doelen en richtlijnen past.
 3. Moedig initiatief aan: Stimuleer teamleden om proactief te zijn en initiatief te tonen bij het identificeren van problemen en het zoeken naar oplossingen.
 4. Erken en beloon bijdragen: Zorg ervoor dat de bijdragen van teamleden worden erkend en beloond, of het nu gaat om kleine successen of grote prestaties.
 5. Zorg voor open communicatie: Creëer een cultuur van open communicatie waarin teamleden zich vrij voelen om ideeën te delen, feedback te geven en vragen te stellen.

Conclusie:

Mijn conclusie is dat eigenaarschap de sleutel is tot het succes van elk team. Door duidelijke doelen te stellen, autonomie te geven aan teamleden en een cultuur van open communicatie te bevorderen, kunnen teamleiders het gevoel van eigenaarschap vergroten en het potentieel van hun team maximaliseren.

Tip: Een mooi hulpmiddel om te toetsen of jouw team voldoende eigenaarschap ervaart en laat zien, is het inzetten van onze Teamscan. Gegarandeerd succes.

Eigenaarschap is dus essentieel, maar er is meer…

Hoewel het tonen van eigenaarschap erg belangrijk is, zijn er nog vele andere factoren die invloed hebben op de efficiëntie van teams. 
Team Supporter helpt bij het bepalen van het niveau en behoefte van teams. Het geeft daarmee meer hulp bij het bepalen van de beste benaderingen voor een team . Wil je eens uitproberen hoe een scan van team Supporter er uit ziet?

Eigenaarschap betekenis:

Eigenaarschap in teams:

Eigenaarschap in teams verwijst naar het gevoel van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en toewijding van elk teamlid aan het gezamenlijke doel en succes van het team. Het gaat niet alleen om het voltooien van taken, maar om het actief bijdragen aan het succes van het team door initiatief te tonen, beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten.